سلام من صبح که بیدار میشوم کمرم درد میکند و فکر میکنم از کلیه ام است، نیم ساعت بعد از خواب درد از بین میرود! آیا کلیه ام مشکل دارد؟

۱۳۹۹/۰۳/۱۰
0

پاسخ شما

نام
ایمیل