من زود انزالی ثانویه دارم و خیلی وقته مشروب میخورم و خود ارضایی میکنم هر شب!
جدیدا دچار مشکل نعوظ شدم در حالیکه تا بحال نداشتم ،
الان دو بار که هنگام نزدیکی دچار نعوظ هستم و بعد از کلی خوددرگیری erection میرسم.
همسرم هم مشکل ترس از دخول داره و کمی من رو سرد کرده.
میخواستم برای رفع این مشکل از شما راهنمایی بگیرم.
الان از ترسم مشروب نحوردم و خود ارضایی نکردم یک هفته.

۱۳۹۹/۰۳/۱۰
0

پاسخ شما

نام
ایمیل